KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Joanna Łucka-Dorożyńska

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne jak i reprezentację przed sądami,
prokuraturami, urzędami i innymi instytucjami. Preferowany obszar działalności obejmuje województwo łódzkie,
jednak Kancelaria prowadzi również sprawy na terenie innych województw.

Zakres prowadzonych spraw obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, o dochodzenia odszkodowań za szkody na osobie i mieniu, sprawy o ochronę dóbr osobistych, jak również sprawy dotyczące własności lub posiadania, w tym sprawy o ustanowienie służebności przesyłu oraz sprawy wywłaszczeniowe.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo spadkowe

Sprawy o zachowek, dział spadku i inne.

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu wykonawczym.

Prawo spółek handlowych

Przygotowywanie i opiniowanie umów, likwidacja i upadłość, łączenie i restrukturyzacja spółek.

Pozostałe

Sprawy o błędy medyczne, o zakażenia szpitalne, sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szukasz  sprawnego adwokata w Łodzi?

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa niemieckiego,
w tym w szczególności:

§ sprawy o przyznanie/zwrot świadczenia Kindergeld
§ sprawy o przyznanie świadczeń po wypadku przy pracy na terenie Niemiec
§ sprawy o odszkodowanie za niesłuszny areszt w Niemczech
§ sprawy o zwrot niewypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
§  inne